Български

Халосните патрони

Е. Александров

Халосните патрони

Вече стана твърде голям броят на българите, притежаващи газ-сигнални пистолети. И заедно с тях в дамските чанти и мъжки джобове взеха да се търкалят патрони със смачкани носове, известни като сигнални или още по-популярно – халосни патрони. Името им идва от тяхното съдържание и предназначение. Терминът „на халос“ се използва когато някоя работа е била безрезултатна, неефектна, с една дума – празна работа. За халосните патрони за гражданска употреба, каквито се продават на пазара, терминът важи в прекия и относителния смисъл на думата. Първо това е така, защото патрона няма куршум, а много често и барут, т.е. те са празни. Второ работата, която вършат, в сравнение с бойните патрони е също празна – не поразяват така, както проектилът. Иначе, за вършенето на работа трябва да се признае – нещо вършат. Какво ли? Ами създават шум. Имитират гърмеж на бойно оръжие, плашат. Опасни са, ако се стреля от близо в лицето на човек или животно, могат да го ослепят, ако е в областта на ушите- да го оглушат завинаги. Могат също да прогорят тъкани от всякакъв вид. Затова с тях трябва да се внимава!Но халосните патрони могат да вършат и цял куп полезни работи. Нещо, което малко се знае – до преди няколко десетилетия халосните патрони се използваха много широко в американските ферми. Имаше доста американски трактори и други машини с двигатели с вътрешно горене, които стартираха без електрически стартер. Достатъчно беше да се произведе изстрел с халосен патрон в специално гнездо, където чрез бутало се въртеше коляновият вал.Нека сега изброим някои от приложенията на халосните патрони.На първо място ще отбележим сигналната им функция. Изстрелът, шумът от гърмежа може да съобщи радостните чувства на гърмящия по случай сватба, някакво тържество, футболна победа, отдаване на почест. Но докато съобщаването, изразяването на радостта чрез гърмежи общо взето е забранено от закона, то посланието за помощ, за опасност, за заплаха не е забранено и се използва от туристи, пещерняци, алпинисти, мореплаватели, ловци и др. ако звуковото послание е придружено и с визуално – например изстрелване на червена ракета, тогава шансовете да бъде получено се увеличават. Съобщаването за опасност от наводнения, пожари, свличания на земни маси и пр., чрез холосни изстрели се използва откакто съществува огнестрелното оръжие.При охраняваните с оръжия обекти в документи точно и ясно е написано как трябва да се използват халосните гърмежи, за да се въздейства психически на евентуалния нарушител. Освен предупреждението, което съдържа халосния гърмеж, нещо като „махай се, че мога да те надупча“, изстрелът може да бъде чут и от полицаи, странични лица, въобще да предизвика смут, т.е. да не бъде на халос!Халосните патрони се използват още и за обучение. Полезно е за новак, който вече е разбрал какво е мерник и мушка и как се спуска, да гръмне някой друг халосен патрон, да се увери, че е останал жив и най-вече да свикне с гърмежите. Халосни патрони използват и оръжейниците в процеса на ремонтиране на оръжието.Ами в киното? Там годишно се изразходват халосни патрони почти колкото истинските в една война… Помислете само колко криминални и „бойни“ филми се произвеждат годишно.Чрез специализирано огнестрелни оръжия с тях се изхвърлят гранати и контейнери с химически вещества. Халосните патрони могат да се използват и за имитиращи изстрели с оръдия, за възпламеняващи устройства, предназначени за унищоване на избухливи вещества и муниции, за изстрелване на антени, надуване на специални балони, за риболов и пр.Не е желателно презареждането на халосните патрони и особено поставянето на допълнителен барутен заряд. Това може да доведе до неприятни наранявания както за този, който се занимава с тази дейност, така и за околните, особено ако се монтира капсул, който съдържа малки частици, които биха могли да се проврат между препятствията, заложение в газ-сигналните оръжия за гражданска употреба. Изд. сп.Изстрел 4/95


© 2021 - 2022 Всички права запазени