Български
6,3 / 10

6,3 / 10

Патрон от френски произход, затворен като звезда. Универсален е за употреба в редица стрелкови устройства. Например: Hilti DX 100L, vz 72, Ramset D60 и D75, Spit, Tornado, Beto и други. Vz. 72 е чехословашко стрелково устройство, което е произведено в две версии, vz. 72 S - строително и vz. 72 Н - металургично. От 1974 до 1979 г. са произведени общо 22123 от тези стрелкови устройства. Компанията Sellier & Bellot произвежда този патрон от април 1970 г. Нивата на мощност от 1 до 3 са заредени с нитроцелулозен барут, а на другите нива е с нитроглицеринов. Патронът има 6 нива на мощност. Нивото на мощност е изписано отдолу на гилзата и върху капака на кутията. Също така цветът на лака, херметизиращ затварянето на патрона, и цветът на капака на кутията определят степента на мощност. От януари 1978 г. в основата на гилзата има идентификационен знак на производителя (SB е в три диаманта) и приложен малък номер, показващ мощността на патрона. Руската компания Murom произвежда този тип патрони с две нива на мощност (жълт и червен) за устройства Ramset D70.

 

Технически характеристики:

Обща дължина – 10,30 mm

Дебелина на фланеца - 1,25 mm

Диаметър на гилзата - 6,32 mm

Диаметър на основата – 7,47 mm

Гилза - Фланцова с прави стени

 

Максимално налягане на барутните газове по стандарта CIP, измерен с пиезоелектричен метод - 3200 bar

  

Степен на мощност Маркиращ цвят Енергия, J
1 Бял 100
2 Зелен 150
3 Жълт 250
4 Син 300
5 Червен 350
6 Черен 400
© 2021 - 2022 Всички права запазени