Български
.22 (5,6 / 16)

.22 (5,6 / 16)

Патрон с американски произход. Патронът е затворен с хартиена капачка или в формата на звезда. Използва се в устройства с директен изстрел като Ramset - 70, Ramset J20, Ramset - 721 (САЩ), Red Head 330 (САЩ), Pneutek - M30, Pneutek - CA75. Произвежда се за износ от Sellier & Bellot. Първото му производство е с маркировка SB в три диаманта, а нивата на мощност от 1 до 4 се различават в цвета на лака. Между 1987 и 1991 г. този патрон се произвежда чрез затварянето му в формата на звезда. Цветното запечатване в предната част на патрона показва степента на мощност. Патроните, произведени през 1994 и 1995 г., са затворени с капачка в цвета на мощността, а в долната част на гилзата има вдлъбнатина с малка емблема SB в три диаманта. Патроните също се произвеждат и от руските компании LVE и Murom, с възпламенителен състав без тежки метали (Heavy Metal Free). 

 

 

Степен на мощност Маркиращ цвят Енергия, J
1 Зелено 140
2 Жълто 230
3 Червено 320
4 Черно 400

 

 

Технически характеристики:

Обща дължина – 15,50 mm

Дебелина на фланеца - 1,12 mm

Диаметър на гилзата - 5,74 mm

Диаметър на основата – 7,06 mm

Гилза - Фланцова с прави стени

 

Максимално налягане на барутните газове по стандарта CIP, измерен с пиезоелектричен метод - 4300 bar

© 2021 - 2022 Всички права запазени