Български
5,6 х 57R RWS

5,6 х 57R RWS

Подобен на ловния патрон 5,6 х 57 RWS, но се различава по фланцовата гилза. Той е представен от RWS през 1964 г. Предимството на този патрон е, че съчетава плоска траектория с висока скорост и нисък откат. Патронът се доставя и с няколко куршума с тегло 3,20 - 4,50 g. 

 

Технически характеристики:

Куршум - Cone Point

Обща дължина – 69,00 mm

Дължина на гилзата – 56,70 mm

Диаметър на основата – 13,32 mm

Диаметър на куршума – 5,70 mm

Тегло на куршума – 4,8 g

Начална скорост на куршума – 1040 m/s

Дулна енергия - 2400 J

Капсул - Large Rifle

Гилза - Фланцова, бутилкообразна

 

Максимално налягане на барутните газове по стандарта CIP, измерен с пиезоелектричен метод - 4400 bar

© 2021 Всички права запазени