Български
2 mm Flobert

Произходът и времето на въвеждане на този най-малък патрон с периферно възпламеняване са неизвестни. Вероятно се е появил едва в края на 19-ти век. Доказано е, че се произвежда от Utendörfer в Нюрнберг и Dreyse & Collenbusch в Sömmerda. Той е посочен и в американския каталог Stoegres, но без обозначението на производителя. Тези патрони се появяват в ограничени количества на пазара през 60-те години.

 

Технически характеристики:

Куршум - Оловен, сферичен

Обща дължина - 3,71 mm

Дължина на гилзата - 2,76 mm

Диаметър на основата - 3,04 mm

Диаметър на куршума - 2,15 mm

Гилза - Фланцова с прави стени

 

Алтернативно име:

  • 2 mm Rim Fire
4 mm Flobert Short

Този патрон е предназначен за къси и дълги оръжия от типа Флобер. Някои публикации посочват, че той принадлежи към групата на оригиналните патрони на Флобер от края на първата половина на 19-ти век. В C.I.P. той е посочен като патрон от немски произход. Дори по време на пиковия бум на патроните на Флобер, това е един от маловажните калибри. Производството му е прекратено след Втората световна война. Например Sellier & Bellot го посочват в каталог от 1957 г., без да го произвеждат по това време. През последните години, след като е стандартизиран в C.I.P., производството му се възобнови. В този стандарт той е посочен с немско-френското наименование като 4 mm Randz. Сега Sellier & Bellot го произвежда със сферичен куршум с тегло 0,5 g. Понастоящем има нарастване на потреблението на европейския континент, тъй като може да се използва в оръжия, които не са на разрешителен режим.

 

Технически характеристики:

Куршум - Оловен

Обща дължина - 9,20 mm

Дължина на гилзата - 6,60 mm

Диаметър на основата - 6,10 mm

Диаметър на куршума - 4,40 mm

Тегло на куршума - 0,5 g

Начална скорост на куршума - 290 m/s

Дулна енергия - 21 J

Гилза - Фланцова с прави стени

 

Алтернативни имена:

  • 4 mm Flobert 
  • 4 mm Genschow
  • 4 mm Flobert Corto
4 mm Flobert Long

Боеприпаси за къси и дълги оръжия от типа Флобер. Някои автори заявяват, че той принадлежи към групата на оригиналните патрони на Флобер. Стандартизиран е от C.I.P., но е посочен като патрон от немски произход. Винаги е бил един от малко популярните и рядко използвани боеприпаси с периферно възпламеняване. Въпреки че има по-дълга гилза, мощността му е идентична с тази на 4 mm Flobert Short.

 

Технически характеристики:

Куршум - Оловен

Обща дължина - 11,20 mm

Дължина на гилзата - 8,50 mm

Диаметър на основата - 6,10 mm

Диаметър на куршума - 4,40 mm

Гилза - Фланцова с прави стени

 

Алтернативни имена:

  • 4 mm Flobert Long Case
  • 4 mm Flobert Largo
4 mm Lienhard

Патронът е създаден през 1968 г. Модификация е на патрона .22 Long Rifle чрез редуциране на гърлото на гилзата до диаметър 4 mm.

 

Технически характеристики:

Куршум - Оловен

Обща дължина - 14,74 mm

Дължина на гилзата - 13,02 mm

Диаметър на основата - 6,90 mm

Диаметър на куршума - 4,56 mm

Гилза - Фланцова с прави стени

 

Алтернативно име:

  • 4 x 16 R Lienhard
5,6 mm (.22 Flobert)

По-нов патрон с периферно възпламеняване, стандартизиран в C.I.P., където е посочен като патрон от италианско-германски произход. Може да се счита за европейски еквивалент на американския .22 BB Cap. F.C. Barnes, в 9-то издание на книгата си "Cartridges of the World", заявява че този патрон на компанията RWS е американския .22 BB Cap. Той е въведен в производствената програма на Sellier & Bellot през 1995 г. с островръх куршум с тегло 1,15 g и начална скорост 275 m/s. Причината била увеличеното търсене на боеприпаси за използване в оръжия, които не са на разрешителен режим. Патронът е зареден с бездимен барут. Теглото на куршумите от други производители варира от 1,00 до 1,15 g и първоначалните им скорости обикновено не надвишават 250 m/s. Използва се за спортна стрелба или за лов на по-дребен вреден дивеч.

 

Технически характеристики:

Куршум - Оловен

Обща дължина - 12,70 mm

Дължина на гилзата - 6,80 mm

Диаметър на основата - 7,06 mm

Диаметър на куршума - 5,71 mm

Гилза - Фланцова с прави стени

 

Алтернативни имена:

  • .22 Flobert
  • .22 Flobert CB
6 mm Flobert

Това е първия патрон с периферно възпламеняване. Създаден е през 1845 г. във Франция. Зареден е със запалителна композиция, която едновременно служи като барутен заряд и е снаряден с оловен сферичен куршум с тегло 1,1 g, с начална скорост и енергия, съответно Vo 210 m/s и Eo 24 J. Използван е за стрелба в салон и за лов на дребен дивеч. От 80-те години на миналия век се произвежда и във версии с подобрена производителност. Някои от тях са с месингова подсилена основа. Заредени са с 0,1-0,2 g черен барут и снарядени с островръх куршум с тегло 1,8 g, с начална скорост и енергия, съответно 220-270 m/s и Eo приблизително 60 J.

 

Технически характеристики:

Куршум - Оловен

Обща дължина - 12,70 mm

Дължина на гилзата - 7,90 mm

Диаметър на основата - 7,40 mm

Диаметър на куршума - 5,87 mm

Тегло на куршума - 1,1 g

Начална скорост на куршума - 210 m/s

Дулна енергия - 24 J

Гилза - Фланцова с прави стени

 

Алтернативни имена:

  • .22 Flobert
6 mm Bosquette

Патронът обикновено е известен като 6 mm Bosquette, но в C.I.P. е стандартизиран под името 6 mm Flobert с двойна гилза. Долната част на медната гилза е подсилена с месинг до приблизително три пети от дължината на гилзата. Целта на подсилването е да предотврати проникването на основата на гилзата в детонатора и да предотврати огъването на основата при изстрел. Смит и Уесън решават подобен проблем, като натискат експлозивния състав само в прореза на ръба на гилзата. 6 mm Bosquette се произвежда подобно на 6 mm Flobert, с различни куршуми, но най-често е с цилиндричен куршум с конусовиден връх. Производственият дизайн често варира. Например в каталога RWS от 1936 г. са изброени три вида тези патрони:
6 mm със заоблен куршум - тип С
6 mm с островръх куршум - тип С3
6 mm с островръх куршум - тип А2 за прецизни малки оръжия.

 

Технически характеристики:

Куршум - Copper-Plated

Обща дължина - 12,70 mm

Дължина на гилзата - 7,90 mm

Диаметър на основата - 5,92 mm

Диаметър на куршума - 5,87 mm

Тегло на куршума - 1,15 g

Начална скорост на куршума - 260 m/s

Дулна енергия - 39 J

Гилза - Фланцова с прави стени

7 mm Flobert

По-рядко срещани патрони на Flobert. Времето на произхода му е неизвестено, но е възможно то да е възникнало около 70-те или 80-те години на 19-ти век за оръжия от типа Флобер. Производството му е прекратено от Втората световна война. За последно се споменава в каталога на Sellier & Bellot през 1939 г. Зарядът му е само взривния състав на капсула, без барут. Куршумът е със сферична форма с диаметър 6,75 mm и тегло 1,83 g. Гилзата е изработена от мед, а маркировката му е SB, която отговаря на дизайна за началото на 20-ти век. 

 

Технически характеристики:

Куршум - Оловен, сферичен

Обща дължина - 12,37 mm

Дължина на гилзата - 9,10 mm

Диаметър на основата - 8,40 mm

Диаметър на куршума - 7,03 mm

Гилза - Фланцова с прави стени

 

Алтернативно име:

  • 7 mm Rimfire Ball
8 mm Flobert

Рядка версия на патроните на Флобер, произведени през 1900-1920 г. в Германия.  Зарядът му е само взривния състав от капсула. Куршумът е със сферична форма. Използвал се е за салонна стрелба по мишени и за лов на дребен дивеч.

 

Технически характеристики:

Куршум - Оловен, сферичен

Обща дължина - 16,00 mm

Дължина на гилзата - 10,15 mm

Диаметър на основата - 9,24 mm

9 mm Flobert

Системата на Флобер е изобретена от Луи-Никола Флобер през 1845 г. Това е първият патрон с периферно възпламеняване в историята, предшественикът, заедно със системата Lefaucheux, на всички метални патрони. Първоначално той не е имал барут, a куршумът е изстрелван само чрез възпламеняване на експлозивната смес. Куршумите обикновено са сферични или цилиндрично-конусовидни. Този патрон е проектиран за стрелба на закрито, тъй като намалената му мощност не позволява да се използва на открито. Използван е в пистолети Derringer и в първите револвери Smith & Wesson, а също в така наречените градински пушки за отстрел на дребни животни. Зареждан е с черен барут, бездимен барут или без барут.

 

Технически характеристики:

Куршум - Оловен / Оловен CIP стандарт

Обща дължина - 14,44 mm / 18,10 mm

Дължина на гилзата - 10,40 mm / 10,50 mm

Диаметър на основата - 10,05 mm / 10,50 mm

Диаметър на куршума - 8,67 mm / 8,80 mm

Тегло на куршума - 7 g

Начална скорост на куршума - 180 m/s

Гилза - Фланцова с прави стени

 

Максимално налягане на барутните газове по стандарта CIP, измерен с пиезоелектричен метод - 100 bar

9 mm Bosquette

По принцип това e 9 mm Flobert, с идентични размери, но в долна част, гилзата е подсилена с месинг, което достига приблизително 3/5 от общата дължина на гилзата. Чрез укрепване на основата се предотвратява раздуването ѝ, когато се използва в револвери. Патронът предимно е снаряден с оловен цилиндричен куршум с конусовиден връх.

 

Технически характеристики:

Куршум - Оловен

Обща дължина - 17,02 mm

Дължина на гилзата - 10,73 mm

Диаметър на основата - 10,25 mm

Диаметър на куршума - 8,70 mm

Гилза - Фланцова с прави стени

9 x 20R Sharps

Европейски вариант на патрона .38 Short RF. Разработен е през 70-те години на 19-ти век в Германия, за четирицевни пистолети със същото име. Снаряден е с оловни куршуми с приблизително тегло 5 g и зареден с 0,8 g черен барут. Използвал се е главно в пушки за лов на дребен дивеч. Производството му е приключило между двете световни войни. Балистични данни не са известни.

 

Технически характеристики:

Куршум - Оловен

Обща дължина - 29,52 mm

Дължина на гилзата - 20,40 mm

Диаметър на основата - 10,29 mm

Диаметър на куршума - 8,56 mm

Гилза - Фланцова с прави стени

 

Алтернативни имена:

  • 9 mm Sharps Short
  • 9mm German RF
  • .350 Sharps RF
  • .350 German Short RF
,17 Hornady Mach 2

Ловен патрон, разработен през 2003 г. в САЩ. Това е модификация на патрона .22 Long Rifle. Много подходящ за лов на дребен дивеч.

 

Технически характеристики:

Куршум - JHP

Обща дължина - 25,40 mm

Дължина на гилзата - 18,14 mm

Диаметър на основата - 7,06 mm

Диаметър на куршума - 4,38 mm

Тегло на куршума - 1,1 g

Начална скорост на куршума - 640 m/s

Дулна енергия - 225 J

Гилза - Фланцова, бутилкообразна

 

Максимално налягане на барутните газове по стандарта CIP, измерен с пиезоелектричен метод - 1800 bar

 

Алтернативни имена:

  • .17 HM 2
  • .17 Mach 2
  • 4,6 x 18R
.17 HMR

Това е модерен патрон, въведен в производство през 2002 г. Базиран е на 22 WMR, чрез свиване на гърлото на гилзата до диаметър .17 (4,38 mm). Специалната конструкция на куршума с експанзивна кухина, покрита с полимерен връх, гарантира плоска траектория на полета. Боеприпасите са предназначени за лов на дребен дивеч на къси разстояния. За този боеприпас се произвеждат пушки и револвери.

 

Технически характеристики:

Куршум - JHP

Обща дължина - 34,67 mm

Дължина на гилзата - 27,03 mm

Диаметър на основата - 7,47 mm

Диаметър на куршума - 4,38 mm

Тегло на куршума - 1,1 g; 1,3 g

Начална скорост на куршума - 808 m/s; 716 m/s

Дулна енергия - 332 J; 340 J

Гилза - Фланцова, бутилкообразна

 

Максимално налягане на барутните газове по стандарта CIP, измерен с пиезоелектричен метод - 1800 bar

 

Алтернативни имена:

  • .17 Hornady Magnum Rimfire
  • .17 Hornady Magnum RF
  • 4,3 x 27R
.22 BB Cup Government Special

Този патрон е проектиран основно за тренировки по време на Първата световна война и в момента е колекционерска рядкост. Представлява гилза от .22 Short, снарядена  с куршум от .22 BB Cap. Известни са само с маркировките H, U и US. Снарядяват се с оловен куршум с конусовиден връх и жлеб за смазване, куршум с конусовиден връх без жлеб или със заоблен връх.

 

Технически характеристики:

Куршум - Оловен

Обща дължина - 15,40 mm

Дължина на гилзата - 10,75 mm

Диаметър на основата - 6,96 mm

Диаметър на куршума - 5,78 mm

Гилза - Фланцова с прави стени

.22 Short

Пистолетен патрон, който на Запад се нарича просто „къс“ - Kurz, Short, Kratky и т.н. Спада към патроните с периферно възпламеняване с ниска скорост на куршума (Low Velocity Cartridges). Основното предназначение на патрона е за спортна стрелба на 25 m. Използва и в късоцевни оръжия за самозащита.

.22 Short е разработен в Съединените щати от B. Beringer на базата на патрона Флобер, като е удебелил и удължил гилзата от 6 на 10,7 mm, направил куршума по-тежък на 1,8 g и променил формата му, а също така е добавил барутен заряд. През 1857 г. под този патрон е произведен револвер Smith and Wesson Model 1, предназначен за спортна стрелба и самозащита. Револверният патрон е снабден с куршум с тегло 1,8-1,9 g и зареден с 0,26 g (4 грейна) черен барут. Тогава патронът бързо набира популярност сред спортисти, стрелящи с тежки еднозарядни пушки. След изобретяването на бездимния барут през 1887 г. този тип патрони се използва широко в целевите пушки. През 1930 г. Remington разработва неръждаем капсул и след това предлага високоскоростна модификация на патрона с куршум с тегло 2,15-2,18 g и начална скорост 210-240 m/s. Съвременните патрони с дължина на гилзата до 10,75 mm имат обща дължина 17,42 mm. След Втората световна война на пазара се появяват много джобни пистолети и револвери за този патрон.

 

Технически характеристики:

Куршум - LRN

Обща дължина - 17,65 mm

Дължина на гилзата - 10,69 mm

Диаметър на основата - 7,06 mm

Диаметър на куршума - 5,71 mm

Тегло на куршума - 1,9

Начална скорост на куршума - 345 m/s

Дулна енергия - 111 J

Гилза - Фланцова с прави стени

 

Максимално налягане на барутните газове по стандарта CIP, измерен с пиезоелектричен метод - 1050 bar

 

Алтернативни имена:

  • .22 S&W RF
  • .22 Kurz
  • .22-30-3 Short
  • No. 1 Pistol Cartridge
  • .230 German Short RF
  • .230 Revolver RF
  • 5,6 mm Kurz
  • 5,6 mm Short RF
© 2021 - 2022 Всички права запазени